Nitrox blande guide

Nitrox

Som Mixer Blender fylder og blander jeg luft og oxygen til mig selv og andre men det er lige med at huske hvordan man lige gør det. Egentlig er det bare at kigge i bogen men der er jo mange der bruger nettet så derfor giver jeg lige denne lille guide i at finde den rigtige oxygen % der skal fyldes med hvis man ønsker at skifte nitrox niveau i flasken.  Jeg fylder selv på et Continox anlæg

Hvordan finder man ud af hvor meget oxygen % skal være hvis man vil have en anden luft blanding i sin flaske?

Der findes flere måder at gøre det på, den jeg selv bruger er ved hjælp af dette lille skema.
 

  Want Have Need
Fo2 0,36 0,27 0,40
P 220 bar 70 bar 150 bar
Po2 79,2 18,9 60,3


Her følger et lille eks. på hvordan jeg bruger skemaet.

Senarie:

Jeg har en flaske med Nitox 27 og på den er der 70 bar tilbage, jeg ønsker at have en Nitrox 36 og 220 bar på flasken når jeg er færdig.

Min udregning bliver derfor på denne måde.


Først skal jeg finde værdien for [Po2 Want]
Det gør jeg ved at gange [Fo2 og P] altså 0,36 x 220 = 79,2

Det samme gøres med [Po2 Have] altså 0,27 x 70 = 18,9

Så mangler vi bare værdierne i [Need]

Her finder man [Po2 Need] ved at trække [Po2 Want] og [Po2 Have] fra hinanden, altså 79,2 - 18,9 = 60,3
 

Det samme gøres med [P Need] altså 220 - 70 = 150

Så ved vi at vi skal fylde 150 bar på men med hvilken Oxygen %?

Dette findes ved at dividerer [Po2 Need] med [P Need] med hinanden, altså 60,3:150 = 0,40 

Så med denne tabel og lille udregning har vi nu de tal vi skal bruge.

Så for at ende på en nitrox 36 skal vi altså fylde 150 bar på flasken med en oxygen % på 40.